Όροι Υπαναχώρησης:

Σας ενημερώνουμε ότι το δικαίωμα υπαναχώρησης από τις εξ αποστάσεως συμβάσεις βάσει του Ν. 2251/1994 (όπως τροποποιήθηκε από την Κ.Υ.Α. Ζ1-891/2013) – αναφέρει πως ο πελάτης μπορεί να επιστρέψει τα προϊόντα που έχει αγοράσει από το ηλεκτρονικό κατάστημα επειδή άλλαξε γνώμη, εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών από την παραλαβή τους.

Ειδικότερα:

Εάν είστε καταναλωτής (φυσικό πρόσωπο) και η αγορά σας προορίζεται για προσωπική και μόνο χρήση, τότε δικαιούστε να υπαναχωρήσετε χωρίς να αναφέρετε κάποιο λόγο εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την παράδοσή του σε εσάς, επιστρέφοντάς μας το προϊόν.

Το δικαίωμα υπαναχώρησης ισχύει εφόσον, το προϊόν βρίσκεται στην αρχική του κατάσταση, με το σύνολο των παραστατικών εγγράφων που το συνοδεύουν, και η σχετική δήλωσή σας γίνει πριν την παρέλευση του 14ημέρου από την παράδοσή του σε εσάς.

Η επιστροφή γίνεται με δικό σας μέσο εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα της σχετικής ως άνω δήλωσής σας για υπαναχώρηση. Σε περίπτωση που η επιστροφή γίνει με δικό μας μεταφορικό μέσο θα σας ενημερώσουμε αν υπάρχει κόστος μεταφοράς. ΜΌΝΟ όταν είναι ελαττωματικό ή ελλιπής το προϊόν δεν επιβαρύνεται ο πελάτης τα έξοδα μεταφοράς και αντικατάστασης.    

Εφόσον εντός του συγκεκριμένου διαστήματος το προϊόν παραληφθεί από εμάς, και αφού ελεγχθεί και διαπιστωθεί η καλή του κατάσταση, θα σας επιστρέψουμε στο σύνολό του το τίμημα που έχετε καταβάλει για τη συγκεκριμένη αγορά, το αργότερο εντός 14 ημερών από την ημέρα που αποστέλλεται σε εμάς η Δήλωσή σας Υπαναχώρησης.

 Όροι και προϋποθέσεις για την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης:

Το δικαίωμα υπαναχώρησης μπορείτε να το ασκήσετε το αργότερο εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή του προϊόντος από εσάς ώστε να θεωρηθεί εμπρόθεσμη και δεν χρειάζεται κάποια επιπλέον αιτιολόγηση από εσάς.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε τηλεφωνικά ή μέσω e-mail αποκλειστικά εντός της παραπάνω προθεσμίας των δεκατεσσάρων (14) ημερών, στα στοιχεία επικοινωνίας της εταιρείας μας που αναγράφονται στη επίσημη ιστοσελίδα της εταιρεία μας.

Προϋπόθεση για την έγκυρη άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης είναι το προϊόν να είναι στην αρχική του κατάσταση, με όλα τα συνοδευτικά έγγραφα.

 

 Εξαιρέσεις του δικαιώματος υπαναχώρησης:

Το δικαίωμα υπαναχώρησης δεν ισχύει για τις περιπτώσεις που εξαιρούνται από την κείμενη νομοθεσία, όπως προϊόντα που έχουν κατασκευαστεί επί παραγγελία για εσάς, ή σύμφωνα με δικές σας προδιαγραφές.